สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลขฮ๊อทไลน์ +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-0766 ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00)

 

ข่าว / Newsดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
THAILAND & COVID-19ดูทั้งหมด
ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ SQ มกราคม 2564

18 ธ.ค. 2563

การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

12 พ.ย. 2563

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

9 พ.ย. 2563

Information for non-Thai nationals planning to visit Thailand (during COVID-19 pandemic)

15 พ.ย. 2563

List of ASQ (Alternative State Quarantine) and ALQ (Alternative Local Quarantine)

29 ต.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศทั่วไปดูทั้งหมด

23 พ.ค. 2562

ขอเชิญติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทาง Facebook

29 ต.ค. 2557

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

16 ธ.ค. 2563

วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 2564 || Official Holidays of the Embassy 2021

14 ธ.ค. 2563

การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

11 ธ.ค. 2562

ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประจำปี ๒๕๖๓

23 ธ.ค. 2563

ประกาศชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ดูทั้งหมด