หากท่านพบเว็บไซต์และสื่อสังคมที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขอให้แจ้งไปที่ +662-505-8898 หรือ สายด่วน 1212 หรือ email: 1212@mict.go.th และขอรณรงค์ให้ทุกท่านไม่ส่งต่อข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวเด็ดขาด     สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลขฮ๊อทไลน์ +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766  ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00)     สถานเอกอัคราชทูตเพื่อประชาชนชาวไทย ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 

ข่าว / Newsดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
THAILAND & COVID-19ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล || Announcement: Revised Consular Service Hours

31 ส.ค. 2563

Measures to control the spread of COVID-19 in Thailand for non-Thai nationals

15 มิ.ย. 2563

List of ASQ (Alternative State Quarantine)

10 ก.ค. 2563

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

14 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศทั่วไปดูทั้งหมด

23 พ.ค. 2562

ขอเชิญติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทาง Facebook

29 ต.ค. 2557

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

17 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล || Announcement: Revised Consular Service Hours

11 ธ.ค. 2562

ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประจำปี ๒๕๖๓

3 เม.ย. 2563

ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

16 ต.ค. 2562

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
ดูทั้งหมด