สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ถึงพี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ถึงพี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์

14 เม.ย. 2564

156 view
สวัสดีวันสงกรานต์ 2564 พี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่าน
 
ผมขอใช้โอกาสนี้แนะนำตัว และบอกเล่าถึงนโยบายและแผนงาน ซึ่งผมตั้งใจจะดำเนินการในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลเรื่องเอกสารสำหรับคนไทยในการเดินทางกลับประเทศ พร้อมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี พ.ศ. 2564
 
ชาตรี อรรจนานันท์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
13 เมษายน 2564
 
สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
 
สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
 
การได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพรอบด้านและบทบาทสำคัญในอียูอย่างเนเธอร์แลนด์ในห้วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายและต้องปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 
ไทยและเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานถึง 417 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ในทุกมิติและทุกระดับ เนเธอร์แลนด์มีความเป็นเลิศหลายด้าน อาทิ การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การผลิตอาหาร รวมถึงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ไทยสามารถเรียนรู้ ต่อยอดเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้น รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศ
 
ภารกิจที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ให้เข้มแข็งและอบอุ่น ในฐานะอดีตอธิบดีกรมการกงสุล การให้บริการประชาชนเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมมาโดยตลอด ตามคำขวัญ “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”
 
นอกจากนี้ ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของพี่น้องคนไทย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจของไทยให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ตามโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างในเนเธอร์แลนด์
 
ในโอกาสนี้ ผม เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยทุกคน พร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนของชาวไทยในเนเธอร์แลนด์อย่างเต็มความสามารถ และขอส่งความปรารถนาดีและแรงใจให้พี่น้องคนไทย ให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน
 
นายชาตรี อรรจนานันท์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
7 เมษายน 2564